Category Archive: Wszystkie

Duch Eliasza

Czy chcielibyście, aby ktoś taki jak Eliasz w obecnym czasie przyszedł do kościoła z przesłaniem? Są fragmenty w Objawieniu Jana, które mówią o dwóch świadkach. Niektórzy sądzą nawet, że jednym z tych świadków będzie właśnie Eliasz. Ja sądzę, że oddaje to pragnienie kościoła, aby kościół mógł dziś słuchać proroków, tak jak to działo się w czasach Izraela.  A skoro tak jest to chyba dobrze by było coś więcej powiedzieć o służbie, jaką miała wypełnić zapowiadana w proroctwach osoba Eliasza.

Zapowiedź przyjścia Eliasza znajduje się w księdze proroka Malachiasza

Mal 3:23 – Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
3:24 – i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Wiemy z świadectwa Jezusa, że tym zapowiadanym Eliaszem był Jan Chrzciciel (Mat 11:14). On był tym posłańcem wspomnianym w Malach 3:1, który miał przygotować drogę przed Panem. Służba Jana wpisuje się doskonale we wszystko, co było powiedziane o nim w proroctwach. Chciałbym jednak zatrzymać się przez chwilę przy słowach ?i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom?. O czym właściwie mówią nam te słowa? O jakie relacje tu chodzi? Czy chodzi o uzdrowienie relacji w rodzinie?  Z pewnością też 😉 bo uzdrowienie duchowe bardzo często wpływa na pogłębienie więzów rodzinnych, ale jest tu mowa o relacjach duchowych. O relacjach tych, którzy słuchają prawa i tych, którzy zakonu nauczają. Ojcami tu są prorocy a dziećmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego (Łuk 8:21). Nie chodzi tu tylko o tych, którzy żyli w tym okresie, ale ogólnie o proroków takich jak Mojżesz czy innych. Jest tu mowa o ojcach, którzy zrodzili Izraela i nauczali zakonu Mojżeszowego, o czym też mówią inne fragmenty (Mal 3:22). Gdybyśmy chcieli przenieść to na współczesny grunt to, kto by był takimi Ojcami chrześcijan? Oczywiście Pan i apostołowie, którzy byli najbliżej Chrystusa i otrzymali polecenie głoszenia prawdy o zbawieniu innym narodom. Musielibyśmy zwrócić się do takich osób jak Piotr, Marek, Jan i uczyć tego wszystkiego, czego oni uczyli.
Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=10023

Dwa lustra

2 Tymot 3:16 – Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
3:17 – aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Czy zdarza się dziś, aby ktoś wyszedł z domu nie spoglądając w lustro? Chociaż przez chwilę musimy się spojrzeć w nie aby zobaczyć, co musimy jeszcze zmienić w wyglądzie, poprawić włosy czy dobrać odpowiednią koszulę. . Kiedy spoglądamy w lustro widzimy wszystkie nasze niedoskonałości.

Takim lustrem pokazującym nasz duchowy stan jest Słowo Boże. To właśnie, dlatego powinniśmy po nie sięgać, aby zmieniać i poprawiać w nas to wszystko, co jeszcze w nas jest niedoskonałe. Jeżeli nie mamy lustra to nic nam nie zepsuje rano samopoczucia, ale kiedy zaczniemy oglądać jak Biblia ukazuje nasz stan, to z pewnością staniemy przed koniecznością dokonania zmian w wielu dziedzinach aż w końcu zauważymy, że to przynosi dla nas wymierne zyski nawet, jeżeli ich na początku nie widać. Nigdy nie zachwycisz się pięknem gór, jeżeli nie wyruszysz w podróż, aby je zobaczyć, i nie zobaczysz wschodu słońca, jeżeli nie będzie Ci się chciało rano wstać. Podobnie jest ze Słowem Bożym, które choć nie jest dla nas na początku zupełnie zrozumiałe i nie możemy osiągnąć od razu tego wszystkiego, o czym mówi to z biegiem czasu zmienia nasz charakter, sposób odnoszenia się do ludzi, zmienia nasze podejście do tego co się wokół nas dzieje i daje nam to czego nie może nam dać żaden człowiek. Wszystko to, bowiem dzieje się przez Ducha, który poucza nas, daje nam zrozumienie i utwierdza nas w prawdzie. Słowo “zyski” pewnie kojarzą się od razu z jakimś otrzymanym majątkiem, czy ze zmianą statusu w społeczeństwie. To wszystko jednak można stracić. Tak jak nauczał Jezus “przyjdzie złodziej i zabierze” czy będzie krach na giełdach i nagle w ciągu jednego roku z super milionera staniesz się bankrutem. To nie o takie dobro tu chodzi. W wymiarze duchowym zyskiem będzie pokój z Bogiem, zaczniesz dostrzegać i doceniać tych, którymi gardziłeś, będziesz odbierał ogromną radość z posiadania rodziny czy pomagania innym ludziom. W wymiarze duchowym pokój Boży morze być tak wspaniałym przeżyciem jak widok Ziemi z oddalonej o tysiące kilometrów stacji dryfującej po orbicie . Nie chodzi tu o cudowne uniesienia, chociaż i takie rzeczy się zdarzają, ale docenienie tego, czym Bóg obdarowuje człowieka.
To jednak da się uzyskać, jeżeli często będziesz sięgał do lustra, które ukaże Ci Twój prawdziwy wygląd.

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=6515

Nauki Jezusa w Biblii

Słuchając tego czego wśród uczniów nauczał Jezus możemy mieć przed oczami obraz człowieka, który walczy ze złym systemem narzucanym przez nauczycieli zakonu/prawa Mojżeszowego. Pan  jest dla nas bohaterem, który walczy z ludźmi nadużywającymi prawa do budowania własnego statusu w społeczeństwie, odkrywa ukryte myśli oraz często gani słowami nauczycieli i ludzi pełniących ważne funkcje w społeczeństwie.  W takiej podstawie można nawet dopatrywać się powodu  popularności osoby Jezusa. Nauki uczonych w piśmie często, bowiem postrzegamy jako ten surowy, nie zrozumiały dla nas zbiór przepisów i zakazów, podczas gdy słowa Jezusa odbieramy jako te bliższe naszemu sercu. W wypowiedziach Jezusa nie raz słyszymy słowa ”słyszeliście, iż prawo mówi to a ja wam mówię ..”. Możemy przez to sądzić, iż Jezus podważał nauki zakonu, ale czy aby na pewno? Jezus nie ganił ludzi, ponieważ przestrzegali przykazania i wypełniali przepisy zakonu, ale ganił ich, ponieważ wypełniali je stronniczo nie biorąc pod uwagę tego, co inni prorocy mówili do Izraela. Jezus często zwraca uwagę na podstawę, jaką mieli ludzie, którzy znaleźli upodobanie w oczach Boga. Z pewnością  jest kilka wypowiedzi, do których trudno by było dopasować tożsame nauczanie w ST jednak większość tych kontrowersyjnych wypowiedzi ma właśnie tam swoje źródło. Powinno to być dla nas zrozumiałe ? Gdyby nauczanie Jezusa było sprzeczne z tym, co mówili prorocy to uczeni w piśmie mogliby z łatwością podważyć je przed ludźmi i tym samym obronić swoją pozycję jako tych, którzy bronią czystości nauki. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=5454

Kim jest człowiek nowonarodzony

Gdybym miał w skrócie opisać, kim jest osoba nowonarodzona to ująłbym to w ten sposób –

“jest to osoba, która na w skutek głoszonego Słowa Bożego rozpoczęła nowe życie w Chrystusie”.

Mógłbym tak powiedzieć gdyż znając Słowo można stanowczo stwierdzić, że Bóg to, co zaczął w kimś jest wierny, aby to co się zaczęło doprowadzić do końca. Jeżeli kogoś Bóg pociągnął do ewangelii i taka osoba twa w jego Słowie to nie ma podstaw by twierdzić, że taka osoba jest zgubiona. Narodzenie na nowo jednak to nie jest jednorazowe wydarzenie w życiu wierzącego, ale opisuje konkretne elementy, które prowadzą do zbawienia. Czy mówimy o zbawieniu, czy może o nowonarodzeniu to w zasadzie dwie definicje powinny mówić o tym samym wydarzeniu. Co zatem mówi Biblia o zbawieniu? Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=158

Nieznanemu Bogu

DA 17:22 – A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi.
17:23 – Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję.
17:24 – Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych
17:25 – Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.

Jeżeli mierzyć by pobożność ludności Aten ilością pomników i świątyń to z pewnością nie jeden przejeżdżający przez ten kraj powiedziałby o nich, że muszą być pobożnym narodem. Paweł jednak nie pojechał do tego kraju podziwiać ich sztukę czy kulturę, ale przybył aby zwiastować im zbawienie w Jezusie Chrystusie. Chciał ich uwolnić od tego, co namalowały ich ręce i od tego, co sami stworzyli oddając cześć posągom, które przecież nie widzą i nie mogą mówić a jednak człowiek nadaje im ludzki kształt i stawia je w widocznym miejscu. Co za tym stoi? Dlaczego wyrażamy swoją pobożność po przez to w oczach innych ludzi ma wartość a to, czego Bóg od nas oczekuje jest dla nas bez wartości? Dlaczego w człowieku nie ma woli wykonywania woli Bożej a to, co powinno być dla nas codziennością przychodzi nam z trudem? Nikogo nie powinny dziwić słowa apostołów zwracających się do Jezusa ”przydaj nam wiary”. Chociaż może niektórzy powiedzieliby ”ja na pewno nie zasnął bym w ogrodzie getsemane” to obawiam się, że to tylko kolejne stawiane na swoją chwałę pomniki. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=122

Rozmowa z Nikodemem

Jana 3:1 – A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.
3:2 – Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
3:3 – Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
3:4 – Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
3:5 – Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Nie wiemy o czym chciał rozmawiać Nikodem z Jezusem ale sadząc po porze odwiedzin można przypuszczać, że to nie była oficjalna wizyta. Nikodem bowiem odwiedza Jezusa w nocy bez świadków jak by chciał ten fakt zachować w tajemnicy przed ludźmi. Chociaż wydaje się, że Nikodem później uwierzył w Jezusa to jeszcze tej nocy nie przyszedł z powodu wiary. Był człowiekiem trochę rozdartym co widać w jego późniejszych poczynaniach kiedy broni Jezusa przed faryzeuszami lub, kiedy przyniósł maści aby namaścić ciało Jezusa po jego śmierci. Jeżeli uważałby, że Jezus jest fałszywym prorokiem nie uczyniłby tego nawet ze względu na możliwość utraty reputacji wśród starszych. Nikt nie poświęca przecież czasu ani nie otacza czcią zmarłego którego nic z nim nie łączy. Wróćmy jednak do wspomnianej rozmowy. Sama rozmowa na pierwszy rzut oka wydaje się mało zrozumiała. Przychodzi ktoś i mówi “nauczycielu my wiemy, że przyszedłeś od Boga”. Nikodem jak widać próbuje być grzeczny a Jezus jakby nie patrząc na to co on mówi odpowiada na zupełnie inny temat. Czy rzeczywiście jednak tak jest? Musimy pamiętać, że Jezus wiedział co jest w sercu człowieka za nim ktoś o cokolwiek go zapytał. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=92

Older posts «

Fetch more items