Print this Page

Nowonarodzeni

nn_archiwum

Duch Eliasza

Czy chcielibyście, aby ktoś taki jak Eliasz w obecnym czasie przyszedł do kościoła z przesłaniem? Są fragmenty w Objawieniu Jana, które mówią o dwóch świadkach. Niektórzy sądzą nawet, że jednym z tych świadków będzie właśnie Eliasz. Ja sądzę, że oddaje to pragnienie kościoła, aby kościół mógł dziś słuchać proroków, tak jak to działo się w czasach Izraela.  A skoro tak jest to chyba dobrze by było coś więcej powiedzieć o służbie, jaką miała wypełnić zapowiadana w proroctwach osoba Eliasza.

Zapowiedź przyjścia Eliasza znajduje się w księdze proroka Malachiasza

Mal 3:23 - Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,
3:24 - i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Wiemy z świadectwa Jezusa, że tym zapowiadanym Eliaszem był Jan Chrzciciel (Mat 11:14). On był tym posłańcem wspomnianym w Malach 3:1, który miał przygotować drogę przed Panem. Służba Jana wpisuje się doskonale we wszystko, co było powiedziane o nim w proroctwach. Chciałbym jednak zatrzymać się przez chwilę przy słowach ?i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom?. O czym właściwie mówią nam te słowa? O jakie relacje tu chodzi? Czy chodzi o uzdrowienie relacji w rodzinie?  Z pewnością też ;) bo uzdrowienie duchowe bardzo często wpływa na pogłębienie więzów rodzinnych, ale jest tu mowa o relacjach duchowych. O relacjach tych, którzy słuchają prawa i tych, którzy zakonu nauczają. Ojcami tu są prorocy a dziećmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego (Łuk 8:21). Nie chodzi tu tylko o tych, którzy żyli w tym okresie, ale ogólnie o proroków takich jak Mojżesz czy innych. Jest tu mowa o ojcach, którzy zrodzili Izraela i nauczali zakonu Mojżeszowego, o czym też mówią inne fragmenty (Mal 3:22). Gdybyśmy chcieli przenieść to na współczesny grunt to, kto by był takimi Ojcami chrześcijan? Oczywiście Pan i apostołowie, którzy byli najbliżej Chrystusa i otrzymali polecenie głoszenia prawdy o zbawieniu innym narodom. Musielibyśmy zwrócić się do takich osób jak Piotr, Marek, Jan i uczyć tego wszystkiego, czego oni uczyli.

Czytaj wszystko ...

Dwa lustra

2 Tymot 3:16 - Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
3:17 - aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Czy zdarza się dziś, aby ktoś wyszedł z domu nie spoglądając w lustro? Chociaż przez chwilę musimy się spojrzeć w nie aby zobaczyć, co musimy jeszcze zmienić w wyglądzie, poprawić włosy czy dobrać odpowiednią koszulę. . Kiedy spoglądamy w lustro widzimy wszystkie nasze niedoskonałości.

Takim lustrem pokazującym nasz duchowy stan jest Słowo Boże. To właśnie, dlatego powinniśmy po nie sięgać, aby zmieniać i poprawiać w nas to wszystko, co jeszcze w nas jest niedoskonałe. Jeżeli nie mamy lustra to nic nam nie zepsuje rano samopoczucia, ale kiedy zaczniemy oglądać jak Biblia ukazuje nasz stan, to z pewnością staniemy przed koniecznością dokonania zmian w wielu dziedzinach aż w końcu zauważymy, że to przynosi dla nas wymierne zyski nawet, jeżeli ich na początku nie widać. Nigdy nie zachwycisz się pięknem gór, jeżeli nie wyruszysz w podróż, aby je zobaczyć, i nie zobaczysz wschodu słońca, jeżeli nie będzie Ci się chciało rano wstać. Podobnie jest ze Słowem Bożym, które choć nie jest dla nas na początku zupełnie zrozumiałe i nie możemy osiągnąć od razu tego wszystkiego, o czym mówi to z biegiem czasu zmienia nasz charakter, sposób odnoszenia się do ludzi, zmienia nasze podejście do tego co się wokół nas dzieje i daje nam to czego nie może nam dać żaden człowiek. Wszystko to, bowiem dzieje się przez Ducha, który poucza nas, daje nam zrozumienie i utwierdza nas w prawdzie. Słowo "zyski" pewnie kojarzą się od razu z jakimś otrzymanym majątkiem, czy ze zmianą statusu w społeczeństwie. To wszystko jednak można stracić. Tak jak nauczał Jezus "przyjdzie złodziej i zabierze" czy będzie krach na giełdach i nagle w ciągu jednego roku z super milionera staniesz się bankrutem. To nie o takie dobro tu chodzi. W wymiarze duchowym zyskiem będzie pokój z Bogiem, zaczniesz dostrzegać i doceniać tych, którymi gardziłeś, będziesz odbierał ogromną radość z posiadania rodziny czy pomagania innym ludziom. W wymiarze duchowym pokój Boży morze być tak wspaniałym przeżyciem jak widok Ziemi z oddalonej o tysiące kilometrów stacji dryfującej po orbicie . Nie chodzi tu o cudowne uniesienia, chociaż i takie rzeczy się zdarzają, ale docenienie tego, czym Bóg obdarowuje człowieka.
To jednak da się uzyskać, jeżeli często będziesz sięgał do lustra, które ukaże Ci Twój prawdziwy wygląd.

Czytaj wszystko ...


Nauki Jezusa w Biblii

Słuchając tego czego wśród uczniów nauczał Jezus możemy mieć przed oczami obraz człowieka, który walczy ze złym systemem narzucanym przez nauczycieli zakonu/prawa Mojżeszowego. Pan  jest dla nas bohaterem, który walczy z ludźmi nadużywającymi prawa do budowania własnego statusu w społeczeństwie, odkrywa ukryte myśli oraz często gani słowami nauczycieli i ludzi pełniących ważne funkcje w społeczeństwie.  W takiej podstawie można nawet dopatrywać się powodu  popularności osoby Jezusa. Nauki uczonych w piśmie często, bowiem postrzegamy jako ten surowy, nie zrozumiały dla nas zbiór przepisów i zakazów, podczas gdy słowa Jezusa odbieramy jako te bliższe naszemu sercu. W wypowiedziach Jezusa nie raz słyszymy słowa ''słyszeliście, iż prawo mówi to a ja wam mówię ..''. Możemy przez to sądzić, iż Jezus podważał nauki zakonu, ale czy aby na pewno? Jezus nie ganił ludzi, ponieważ przestrzegali przykazania i wypełniali przepisy zakonu, ale ganił ich, ponieważ wypełniali je stronniczo nie biorąc pod uwagę tego, co inni prorocy mówili do Izraela. Jezus często zwraca uwagę na podstawę, jaką mieli ludzie, którzy znaleźli upodobanie w oczach Boga. Z pewnością  jest kilka wypowiedzi, do których trudno by było dopasować tożsame nauczanie w ST jednak większość tych kontrowersyjnych wypowiedzi ma właśnie tam swoje źródło. Powinno to być dla nas zrozumiałe ? Gdyby nauczanie Jezusa było sprzeczne z tym, co mówili prorocy to uczeni w piśmie mogliby z łatwością podważyć je przed ludźmi i tym samym obronić swoją pozycję jako tych, którzy bronią czystości nauki.

Czytaj wszystko ...

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/