Category Archive: Grzech

Każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu

Jana 8:34 – Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
8:35 – A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Kto jest niewolnikiem grzechu?

Odpowiedź brzmi “każdy”. Ale niewolnik nie chce być niewolnikiem do końca życia. Nie chce być niewolnikiem nawet jeden dzień dłużej. Lecz syn jak mówi dalej Jezus pozostaje w domu na zawsze. Jeżeli ktoś więc nie pragnie wolności ale woli pozostać w grzechu nie jest niewolnikiem grzechu lecz synem. Trochę trudności w zrozumieniu tych słów może przysporzyć użycie słowa “dom” jeżeli nie rozumiemy, że nie chodzi o dom Ojca ale o dom niewoli. Właśnie w tych słowach jest mowa o domu niewoli ponieważ człowiek jest niewolnikiem na obczyźnie i sługą w obcym domu. Jeżeli byśmy na ten tekst spojrzeli trochę odwrotnie to moglibyśmy powiedzieć iż każdy kto jest synem Ojca nie może trwać w grzechu. Krótko mówiąc “nie grzeszy”. Jak tego dokonać? Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=86