«

»

Print this Post

Nauki Jezusa w Biblii

Słuchając tego czego wśród uczniów nauczał Jezus możemy mieć przed oczami obraz człowieka, który walczy ze złym systemem narzucanym przez nauczycieli zakonu/prawa Mojżeszowego. Pan  jest dla nas bohaterem, który walczy z ludźmi nadużywającymi prawa do budowania własnego statusu w społeczeństwie, odkrywa ukryte myśli oraz często gani słowami nauczycieli i ludzi pełniących ważne funkcje w społeczeństwie.  W takiej podstawie można nawet dopatrywać się powodu  popularności osoby Jezusa. Nauki uczonych w piśmie często, bowiem postrzegamy jako ten surowy, nie zrozumiały dla nas zbiór przepisów i zakazów, podczas gdy słowa Jezusa odbieramy jako te bliższe naszemu sercu. W wypowiedziach Jezusa nie raz słyszymy słowa ”słyszeliście, iż prawo mówi to a ja wam mówię ..”. Możemy przez to sądzić, iż Jezus podważał nauki zakonu, ale czy aby na pewno? Jezus nie ganił ludzi, ponieważ przestrzegali przykazania i wypełniali przepisy zakonu, ale ganił ich, ponieważ wypełniali je stronniczo nie biorąc pod uwagę tego, co inni prorocy mówili do Izraela. Jezus często zwraca uwagę na podstawę, jaką mieli ludzie, którzy znaleźli upodobanie w oczach Boga. Z pewnością  jest kilka wypowiedzi, do których trudno by było dopasować tożsame nauczanie w ST jednak większość tych kontrowersyjnych wypowiedzi ma właśnie tam swoje źródło. Powinno to być dla nas zrozumiałe ? Gdyby nauczanie Jezusa było sprzeczne z tym, co mówili prorocy to uczeni w piśmie mogliby z łatwością podważyć je przed ludźmi i tym samym obronić swoją pozycję jako tych, którzy bronią czystości nauki.
Tu przedstawię tylko fragmenty wypowiedzi Jezusa i odpowiednik ich występujący w księgach proroków Izraela bez wgłębiania się w ich treść oraz bez wysnuwania jakikolwiek wniosków.

 

******


Mat 12:7 – I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

Ozeasz 6:6 – Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.
Przyp Salomona 21:3 – Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.

 

******


Jana 8:3 – Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku
8:4 – i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie.
8:5 – A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz?
8:6 – A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.
8:7 – A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.
8:8 – I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.
8:9 – A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku.
8:10 – A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?
8:11 – A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.

Ozeasza 4:14 – Nie będę karał waszych córek za ich nierząd ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo; gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie.

 

******


Mat 5:39 – A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Treny 3:26 – Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana.
3:27 – Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości.
3:28 – Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada.
3:29 – Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja.
3:30 – Niech nadstawia policzek temu, kto go bije, niech się nasyca zniewagą!
3:31 – Albowiem Pan nie odrzuca na wieki:

 

******


Mat 5:27 – Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
5:28 – A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.

Job 31:1 – Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę.

 

******


Mat 5:43 – Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
5:44 – A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
5:45 – abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
5:46 – Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
5:47 – A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
5:48 – Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Ozeasza 14:4 – Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
14:5 – Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola.
14:6 – Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło.
14:7 – Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie.

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=5454