Print this Page

Biblia

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?page_id=8

Biblia Audio

Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. (Iz 43:19-12)

Biblia Audio /ccnz.pl/

View page »

Biblia na WWW

Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. (Iz 41:17-18)

Biblia Internetowa /biblia.apologetyka.com/

Ewangeliczny Przekład Interlinearny …

View page »