»

Print this Post

Każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu

Jana 8:34 – Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
8:35 – A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Kto jest niewolnikiem grzechu?

Odpowiedź brzmi “każdy”. Ale niewolnik nie chce być niewolnikiem do końca życia. Nie chce być niewolnikiem nawet jeden dzień dłużej. Lecz syn jak mówi dalej Jezus pozostaje w domu na zawsze. Jeżeli ktoś więc nie pragnie wolności ale woli pozostać w grzechu nie jest niewolnikiem grzechu lecz synem. Trochę trudności w zrozumieniu tych słów może przysporzyć użycie słowa “dom” jeżeli nie rozumiemy, że nie chodzi o dom Ojca ale o dom niewoli. Właśnie w tych słowach jest mowa o domu niewoli ponieważ człowiek jest niewolnikiem na obczyźnie i sługą w obcym domu. Jeżeli byśmy na ten tekst spojrzeli trochę odwrotnie to moglibyśmy powiedzieć iż każdy kto jest synem Ojca nie może trwać w grzechu. Krótko mówiąc “nie grzeszy”. Jak tego dokonać? Odpowiedź znajduje się kilka wersetów wyżej “zostać uczniem Jezusa Chrystusa”. Jezus proponuje trochę trudniejszą drogę niż czasami się słyszy. Wszytko zaczyna się od wiary ale jeżeli ktoś wierzy to ta wiara musi zmienić życie człowieka. Jeśli ktoś chce być uczniem Jezusa musi trwać w jego przykazaniach i pozna prawdę jeżeli wytrwa w jego słowie. Ktoś jednak może się zapytać: “Ale dlaczego mamy poznać Jezusa Chrystusa dopiero po tym jak będziemy trwać w jego przykazaniach? Przecież my jesteśmy Chrześcijanami. My wiemy kim był i czego nauczał.”. Czasami na pytanie jest najlepiej odpowiedzieć pytaniem: Gdzie chcesz spędzić wieczność? Czy chcesz spędzić wieczność w domu Ojca czy w domu niewoli? Czy lepiej smakuje kromka chleba na wolności czy może jednak wolałbyś pozostać i dalej być niewolnikiem w “Egipcie”. Ktoś kto chce być wolny będzie szukał sposobności aby tą wolność otrzymać a tą wolność można otrzymać tylko przez Jezusa Chrystusa. Czy jesteś w niewoli? Jan 8:31 – Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie 8:32 – i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Permanent link to this article: http://www.nowonarodzeni.pl/?p=86